Dlaczego przedmurze?

Przedmurze. Trzy sylaby, trzy znaczenia, a teraz także nowy blog w sieci.

Dlaczego przedmurze? Co to w ogóle za słowo? W naszej świadomości językowej raczej nie występuje ono samodzielnie – bardziej już jako „przedmurze chrześcijaństwa”. Pojęcia antemurale christianitatis użył w 1519 roku papież Leon X w odniesieniu do… Chorwacji. Oczywiście najdłużej tytuł ten dzierżyła Rzeczpospolita Polska, najsilniejszy bastion katolicyzmu na wschodzie, broniący Europy nie tylko przed Turkami, lecz także przed protestancką Szwecją i prawosławną Rosją.

Zanim jednak przedmurze uzyskało znaczenie metaforyczne, było po prostu określeniem architektonicznym. Nazywano tak zewnętrzne obwarowanie twierdzy, niższe i słabsze niż główne mury. Miało być pierwszą poważną przeszkodą na drodze zdobywających warownię.

Wreszcie trzecie znaczenie przedmurza. W anatomii jest to część mózgu, konkretnie cienka warstwa istoty szarej. Prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w komunikacji między półkulami, która stanowi podstawę dla spójnej świadomości.

Co jednak łączy wszystkie powyższe pojęcia z tym blogiem? Czym przedmurze jest dla nas?

________________________

Przedmurze to blog katolicki i wszyscy jego autorzy trwają w Kościele. Nie zamykamy się przy tym na pytania, jakie stawia sobie świat. Sami miewamy wątpliwości i nie przekonują nas uproszczone odpowiedzi. Krytykę Kościoła i religii staramy się zrozumieć, a nie odrzucać bez zastanowienia. Wciąż jednak czerpiemy ze Słowa Bożego i katolickiej tradycji, pokazując to, co naszym zdaniem w Kościele prawdziwe, dobre i piękne.

Nie jest to blog destruktywny, lecz konstruktywny. Kiedyś przedmurze było miejscem walki, dziś niech będzie przestrzenią spotkania. Otwieramy jego bramę, żeby każdy mógł zobaczyć z bliska wnętrze Kościoła, naszego domu.

Różnimy się, ale łączy nas wspólny cel. Młodsi i starsi, o rozmaitych zainteresowaniach, niekiedy z odmiennymi przekonaniami. Wszystkie te różnice wnosimy we wspólną przestrzeń komunikacji, dzięki której – mamy nadzieję – powstaje coś większego i ważniejszego niż to, co każdy mógłby stworzyć sam. Was także zapraszamy do rozmowy o Bogu, Kościele i religii.

________________________

Pismo Święte mówi o przedmurzu w sposób niezwykle znaczący. W Księdze Izajasza 26,1 (cytat na podstawie Biblii Tysiąclecia) możemy przeczytać: „W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze»”. Te słowa są dla nas jak gwiazdy na nocnym niebie. Wiemy, że nigdy ich nie dosięgniemy, ale to właśnie one wskazują nam drogę.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tweety na temat @Przedmurze