Dlaczego przedmurze?

Przedmurze. Trzy sylaby, trzy znaczenia, a teraz także nowy blog w sieci.

Dlaczego przedmurze? Co to w ogóle za słowo? W naszej świadomości językowej raczej nie występuje ono samodzielnie – bardziej już jako „przedmurze chrześcijaństwa”. Pojęcia antemurale christianitatis użył w 1519 roku papież Leon X w odniesieniu do… Chorwacji. Oczywiście najdłużej tytuł ten dzierżyła Rzeczpospolita Polska, najsilniejszy bastion katolicyzmu na wschodzie, broniący Europy nie tylko przed Turkami, lecz także przed protestancką Szwecją i prawosławną Rosją.

Zanim jednak przedmurze uzyskało znaczenie metaforyczne, było po prostu określeniem architektonicznym. Nazywano tak zewnętrzne obwarowanie twierdzy, niższe i słabsze niż główne mury. Miało być pierwszą poważną przeszkodą na drodze zdobywających warownię.

Wreszcie trzecie znaczenie przedmurza. W anatomii jest to część mózgu, konkretnie cienka warstwa istoty szarej. Prawdopodobnie odgrywa ważną rolę w komunikacji między półkulami, która stanowi podstawę dla spójnej świadomości.

Co jednak łączy wszystkie powyższe pojęcia z tym blogiem? Czym przedmurze jest dla nas?

________________________

Przedmurze to blog katolicki i wszyscy jego autorzy trwają w Kościele. Nie zamykamy się przy tym na pytania, jakie stawia sobie świat. Sami miewamy wątpliwości i nie przekonują nas uproszczone odpowiedzi. Krytykę Kościoła i religii staramy się zrozumieć, a nie odrzucać bez zastanowienia. Wciąż jednak czerpiemy ze Słowa Bożego i katolickiej tradycji, pokazując to, co naszym zdaniem w Kościele prawdziwe, dobre i piękne.

Nie jest to blog destruktywny, lecz konstruktywny. Kiedyś przedmurze było miejscem walki, dziś niech będzie przestrzenią spotkania. Otwieramy jego bramę, żeby każdy mógł zobaczyć z bliska wnętrze Kościoła, naszego domu.

Różnimy się, ale łączy nas wspólny cel. Młodsi i starsi, o rozmaitych zainteresowaniach, niekiedy z odmiennymi przekonaniami. Wszystkie te różnice wnosimy we wspólną przestrzeń komunikacji, dzięki której – mamy nadzieję – powstaje coś większego i ważniejszego niż to, co każdy mógłby stworzyć sam. Was także zapraszamy do rozmowy o Bogu, Kościele i religii.

________________________

Pismo Święte mówi o przedmurzu w sposób niezwykle znaczący. W Księdze Izajasza 26,1 (cytat na podstawie Biblii Tysiąclecia) możemy przeczytać: „W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze»”. Te słowa są dla nas jak gwiazdy na nocnym niebie. Wiemy, że nigdy ich nie dosięgniemy, ale to właśnie one wskazują nam drogę.

Zapraszamy do lektury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tweety na temat @Przedmurze