Tydzień w Kościele: 22 II – 1 III

Rozpoczynamy nowy cykl wpisów: cotygodniowy przegląd ważnych zdarzeń w Kościele rzymskokatolickim oraz ciekawych tekstów na jego temat. Dzisiejsza relacja dotyczy okresu od 22 lutego do 1 marca.

Wydarzenia

W sobotę 22 lutego zakończył się konsystorz, na którym Franciszek mianował dziewiętnastu nowych kardynałów. Wydarzenie zapadło zebranym w pamięć również ze względu na nieoczekiwaną obecność emerytowanego papieża Benedykta XVI (krótki film pokazujący spotkanie dawnego i obecnego biskupa Rzymu można obejrzeć tutaj). Po konsystorzu Kolegium Kardynalskie liczy 218 kapłanów, w tym 122 mających mniej niż osiemdziesiąt lat, a przez to uprawnionych do głosowania w konklawe. Istotną kwestią jest również obniżenie – fakt, że na razie dość nieznaczne – nadzwyczaj dużego stopnia europeizacji oraz italianizacji grona purpuratów.

W poniedziałek dowiedzieliśmy się o powstaniu Sekretariatu ds. Gospodarczych, w którego skład wchodzi ośmiu kardynałów i siedmioro świeckich z doświadczeniem w sektorze finansowym. Sekretariat utworzono w celu poprawienia przejrzystości i kondycji finansów Watykanu. To kolejna z decyzji papieskich, które pozwalają liczyć na odnowę centralnej administracji Kościoła po wydarzeniach takich jak wybuch afery VatiLeaks. Szczególnie cieszyć może powołanie osób świeckich, choć niecierpliwie czekam na znacznie rozleglejszy udział laikatu w pracach rozmaitych instytucji watykańskich.

We wtorek rozpoczął się okres nadsyłania kandydatur do Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. Bp. Jana Chrapka, która zostanie przyznana już po raz trzynasty. W ubiegłym roku do nagrody nominowano ks. Andrzeja Dragułę, Tomasza Rożka i Krzysztofa Ziemca, a finalne wyróżnienie otrzymał ten ostatni (tutaj kilkudziesiesięciosekundowe nagranie z wręczenia nagrody).

Czwartek przyniósł publikację kalendarza celebracji liturgicznych Franciszka w czasie wielkiego postu.

W piątek obchodziliśmy Dzień Modlitwy i Postu w intencji Ukrainy. Decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Opinie

Zbliżają się wybory nowego przewodniczącego polskiego episkopatu. Jak pisze Tomasz Krzyżak w „Rzeczypospolitej”, najczęściej wymienianymi kandydatami są abp Stanisław Gądecki (obecny wiceprzewodniczący) i kardynał Kazimierz Nycz. Wybory poprzedzi debata programowa skupiona na adhortacji Evangelii Gaudium oraz niedawnej wizycie krajowych biskupów w Watykanie. Jeśli dodamy do tego już złożone oraz przyszłe rezygnacje hierarchów związane z osiągnięciem wieku 75 lat (rezygnację taką składał niedawno m.in. bp Kazimierz Ryczan, a wkrótce czekają nas kolejne) okaże się, iż obecny rok jest czasem zdarzeń bardzo ważnych dla rodzimego episkopatu, czyli także dla całego ojczystego Kościoła.

Nie ukrywam, że wiążę z tym wszystkim pewne nadzieje. Świat zmienia się dziś bardzo szybko, a wiek członków Konferencji Episkopatu Polski nie ułatwia im odnajdowania się wśród tych zmian. Nawet najmłodszy z biskupów wchodził w dorosłe życie jeszcze w czasach Polski Ludowej, a więc w zupełnie innej rzeczywistości. Nie postuluję radykalnego odmłodzenia składu KEP – byłoby to wylewaniem dziecka z kąpielą – ale liczę na to, iż stopniowo postępująca przemiana pokoleniowa pomoże hierarchom w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesności.

359. Zebranie Plenarne KEP, Warszawa, 2–3 października 2012 r.

359. Zebranie Plenarne KEP, Warszawa, 2–3 października 2012 r.

W jednym z najlepszych katolickich serwisów prasowych, portalu amerykańskiej gazety „National Catholic Reporter”, ukazał się tekst o. Thomasa Reese’a SJ na temat reform Franciszka w Watykanie. Jezuita pisze o tym, jak nowy papież przekształca kulturę Kościoła instytucjonalnego, umieszcza zwolenników zmian na kluczowych stanowiskach, a także wprowadza nowe struktury i procedury. Ojciec Reese wspomina również o trudniejszych sprawach, np. o reformie Kurii Rzymskiej. Warto przemyśleć jego argumentację na rzecz tezy, że wysocy urzędnicy kurialni nie powinni być ani biskupami, ani kardynałami.

Również w NCR znajdziemy bardzo stanowczy artykuł redakcyjny poświęcony nadużyciom seksualnym księży. Autorzy tekstu uważają, że niedawny raport ONZ na temat niedostatecznej ochrony dzieci przed wykorzystaniem zawiera poważne niedopatrzenia, lecz nie należy go odrzucać. Pokazuje bowiem, iż w niejednym wypadku „dostojnicy kościelni osłaniają się tajemnicą, zwodzą wiernych i unikają kary”. Jednocześnie redaktorzy NCR podkreślają wagę postępu, który dokonał się w walce z wykorzystaniem w wielu diecezjach Stanów Zjednoczonych.

Takie podejście do problemu nadużyć seksualnych w Kościele jest mi bliskie. Z jednej strony sądzę, że do dziś nie zrobiono w tej sprawie wystarczająco dużo, a o cierpieniu ofiar myślę z przerażeniem i poczuciem zdrady. Z drugiej strony staram się nie zapominać o podjętych już działaniach oraz o postaciach takich jak prymas Irlandii, arcybiskup Diarmuid Martin. Chciałbym, aby działalność o. Adama Żaka SJ, mianowanego w zeszłym roku przez naszych biskupów koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, pomogła również polskiemu Kościołowi w mierzeniu się ze złem we własnych szeregach. Wypowiedzi takie jak komentarz do słów ks. Stephena Rossettiego, eksperta amerykańskiego episkopatu, świadczą o tym, że jest to możliwe.

*

Na sam koniec – materiały, które mogą się stać sensacją, a dotyczą wystąpienia kardynała Waltera Kaspera na niedawnym konsystorzu. Katolicka Agencja Informacyjna omawia je, sięgając do artykułu w niemieckim tygodniku „Die Zeit”, natomiast agencja prasowa Catholic News Service powołuje się na pozyskaną kopię referatu. Przytoczę tylko wybrany fragment omówienia z CNS (warto przeczytać w całości oba materiały):

Kasper stwierdził, że zadaniem członków nadzwyczajnego synodu biskupów poświęconego rodzinie w październiku, a następnie światowego synodu biskupów w 2015 roku, byłoby przedyskutowanie konkretnych propozycji wsparcia rozwiedzionych katolików po drugim ślubie cywilnym w pełniejszym uczestnictwie w życiu Kościoła.

Możliwą drogą znalezienia tych propozycji – powiedział – byłoby rozwinięcie „procedur pasterskich i duchowych” na rzecz wspomożenia par przeświadczonych we własnym sumieniu, że ich pierwszy związek nigdy nie był prawdziwym małżeństwem.

____________

Fotografia z 359. Zebrania Plenarnego KEP pochodzi z witryny polskiego episkopatu.

Jeśli tekst przypadł Wam do gustu, zapraszamy do polubienia fanpage’a, na którym regularnie piszemy o życiu Kościoła.

Staszek Krawczyk

Dawniej przez parę lat ważny był dla mnie Ruch Światło-Życie, potem poznańscy dominikanie. Do zakonu kaznodziejskiego nadal jestem przywiązany. Poza tym piszę doktorat o polskiej literaturze fantastycznej w Instytucie Socjologii UW, a w wolnych chwilach śpiewam pod nosem – szczególny sentyment mam do piosenek Jacka Kaczmarskiego.

Tweety na temat @Przedmurze